معرفی یادگیری عمیق و تفاوت آن با یادگیری ماشین

شاید برای شما نیز این سوال پیش آمده باشد که در واقع یادگیری عمیق چیست؟ چه فرقی بین یادگیری عمیق و یادگیری ماشین وجود دارد؟ و اساسا اگر فرقی بین آنها وجود دارد در حوزه هوش مصنوعی در چه طبقه‌بندی قرار می‌گیرند؟ با من همراه شوید تا نخستین…