گراف دانش

در دنیای داده‌ها، اطلاعات بسیار ارزشمند هستند. گاهی به دلیل قوانین باید از آن محافظت شود بنابراین نمی‌توان به ‌کل اطلاعات درباره‌ی یک مورد خاص دسترسی داشت.

Theano

Theano یک کتابخانه‌ی رایگان یادگیری عمیق به زبان پایتون است که در محاسبات عددی کاربرد دارد و برای اجرا بر روی CPU و GPU طراحی شده است.

استخراج ویژگی و انتخاب ویژگی

انتخاب ویژگی اهمیت ویژگی‌های موجود را رتبه‌بندی می‌کند و آن‌هایی که اهمیت کم‌تری دارند را کنار می‌گذارد (هیچ ویژگی جدیدی تولید نمی‌شود). استخراج ویژگی تعداد ویژگی‌های دیتاست را کاهش می‌دهد؛ از طریق ایجاد ویژگی‌های جدید از ویژگی‌های موجود و…