مقیاس‌گذاری ویژگی‌ها

مقیاس‌گذاری‌ ویژگی‌ها یکی از مهم‌ترین مراحل پیش‌پردازش داده‌ها در یادگیری ماشین است و بسیار ضروری است زیرا فاصله‌ی بین داده‌ها را می‌سنجد. در این صورت است که می‌توانیم بین یک مدل ضعیف و یک مدل قوی در یادگیری ماشین تفاوت قائل شویم. از …

ابزار DevOps

DevOps به معنای ترکیبی از عملیات و ابزارهایی است که توانمندی یک سازمان را جهت تحویل سریع‌تر برنامه‌ها و پروژه‌ها بهبود می‌بخشد. در این مقاله می‌خواهیم به بررسی و شناخت ابزارهای مورد استفاده در DevOps بپردازیم.

آشنایی با شبکه عصبی کانولوشنی (پیچشی) یا CNN

شبکه‌های عصبی کانولوشنی با پیچشی یکی از مهمترین انواع شبکه‌های عصبی هستند که کاربردهای بسیاری در یادگیری عمیق دارند. این شبکه‌ها در پردازش تصویر، تولید صوت، ژنتیک و اخترفیزیک مورد استفاده قرار می‌گیرند. در این مقاله به معرفی این نوع…