مرور رده

یادگیری عمیق

Theano

Theano یک کتابخانه‌ی رایگان یادگیری عمیق به زبان پایتون است که در محاسبات عددی کاربرد دارد و برای اجرا بر روی CPU و GPU طراحی شده است.

مدل‌های مبتنی بر انرژی (energy based models)

مدل‌های مبتنی بر انرژی توزیع احتمال را بر روی داده‌ها با اختصاص یک مقیاس (یا "انرژی") به هر نقطه داده ورودی نشان می‌دهند. این قابلیت انعطاف‌پذیری مدل‌سازی مفیدی را فراهم می‌کند. هر مدل دلخواه که یک عدد واقعی را با توجه به ورودی تولید کند،…

مدل Transformer

مدل Transformer یک شبکه عصبی خاص برای کارهای پردازش زبان طبیعی است، که از آن برای افزایش سرعت آموزش مدل‌های شبکه عصبی استفاده می‌شود. بزرگ‌ترین فایده این مدل موازی‌سازی عملکرد ترجمه زبان‌ها است. در این مقاله با نگاهی ساده مدل Transformer…

ماشین بولتزمن محدودشده(Restricted Boltzman machine)

شبکه‌های عصبی تصادفی و مولدی هستند که مشکلات ترکیبی دشوار را حل می‌کنند. درواقع الگوریتم‌هایی هستند که برای کاهش ابعاد، طبقه‌بندی، رگرسیون، فیلتر کردن، یادگیری ویژگی‌ها و مدل‌سازی استفاده می‌شوند.

شناسایی موجودیت‌های نام دار (Named Entity Recognition)

شناسایی موجودیت‌های نام دار (Named Entity Recognition | NER)، کاری رایج در پردازش زبان طبیعی (NLP) است، که موجودیت‌های متن را تشخیص و برای دسته‌بندی برچسب می‌زند، که نام مکان، شرکت، شخص، دارو، بیماری و ... می‌تواند باشد.

آشنایی با شبکه عصبی کانولوشنی (پیچشی) یا CNN

شبکه‌های عصبی کانولوشنی با پیچشی یکی از مهمترین انواع شبکه‌های عصبی هستند که کاربردهای بسیاری در یادگیری عمیق دارند. این شبکه‌ها در پردازش تصویر، تولید صوت، ژنتیک و اخترفیزیک مورد استفاده قرار می‌گیرند. در این مقاله به معرفی این نوع…