مرور رده

یادگیری ماشین

آشنایی با ۱۲ مدل رگرسیون (Regression) و نحوه انتخاب مدل مناسب

رگرسیون یکی از مهمترین ابزارهای تحلیل در حوزه‌ی علوم داده و از جمله ابتدایی‌ترین الگوریتم‌های یادگیری ماشین محسوب می‌شود. در این مقاله به معرفی اجمالی انواع مدل‌های رگرسیون می‌پردازیم.

مقدمه‌ای بر رگرسیون خطی (Linear Regression)

رگرسیون خطی عالی‌ترین مسیر برای ورود به دنیای شگفت‌انگیز یادگیری ماشین می‌باشد ، این الگوریتم همچنین ساده‌ترین الگوریتم در این حوزه است. در این مقاله به معرفی اجمالی رگرسیون خطی می‌پردازیم.

معرفی یادگیری عمیق و تفاوت آن با یادگیری ماشین

شاید برای شما نیز این سوال پیش آمده باشد که در واقع یادگیری عمیق چیست؟ چه فرقی بین یادگیری عمیق و یادگیری ماشین وجود دارد؟ و اساسا اگر فرقی بین آنها وجود دارد در حوزه هوش مصنوعی در چه طبقه‌بندی قرار می‌گیرند؟ با من همراه شوید تا نخستین…