مرور برچسب

شبکه عصبی

Gradient Clipping

Gradient Clipping یکی از روش‌هایی است، که برای جلوگیری از انفجار گرادیان استفاده می‌شود. در ادامه ابتدا انفجار گرادیان را تعریف کرده و Gradient Clipping را به‌عنوان یک راه‌حل ارائه می‌دهیم.

شبکه عصبی و مبانی یادگیری عمیق (deep learning)

در حوزه یادگیری داده‌ها یکی از چالش‌های مطرح استخراج ویژگی‌های موردنیاز برای مسئله است. در یادگیری ماشین بایستی تمام ویژگی‌ها را به‌عنوان ورودی به مسئله بدهیم، اما برخلاف آن یادگیری عمیق (Deep Learning) و شبکه عصبی (Neural Network)، این…

مدل Transformer

مدل Transformer یک شبکه عصبی خاص برای کارهای پردازش زبان طبیعی است، که از آن برای افزایش سرعت آموزش مدل‌های شبکه عصبی استفاده می‌شود. بزرگ‌ترین فایده این مدل موازی‌سازی عملکرد ترجمه زبان‌ها است. در این مقاله با نگاهی ساده مدل Transformer…

ماشین بولتزمن محدودشده(Restricted Boltzman machine)

شبکه‌های عصبی تصادفی و مولدی هستند که مشکلات ترکیبی دشوار را حل می‌کنند. درواقع الگوریتم‌هایی هستند که برای کاهش ابعاد، طبقه‌بندی، رگرسیون، فیلتر کردن، یادگیری ویژگی‌ها و مدل‌سازی استفاده می‌شوند.

آشنایی با شبکه عصبی کانولوشنی (پیچشی) یا CNN

شبکه‌های عصبی کانولوشنی با پیچشی یکی از مهمترین انواع شبکه‌های عصبی هستند که کاربردهای بسیاری در یادگیری عمیق دارند. این شبکه‌ها در پردازش تصویر، تولید صوت، ژنتیک و اخترفیزیک مورد استفاده قرار می‌گیرند. در این مقاله به معرفی این نوع…